Jak czyścić klimatyzację? Główne zasady czyszczenia

jak czyścić klimatyzację

Najważniejsza w czynnościach czyszczenia oraz przeglądów każdego rodzaju klimatyzacji jest regularność. Największe znaczenie ma to w trakcie ciągłej eksploatacji urządzenia, gdyż staje się ono wówczas miejscem gromadzenia się wielu bakterii. Klimatyzatory powinny więc być czyszczone co najmniej raz w ciągu roku – lecz filtry w nich o wiele częściej. Brak wykonywania tej czynności może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń całego urządzania i co z tym związane, niemały wydatek za zakup kolejnej.

Szczególne znaczenie czyszczenia klimatyzacji

Regularność gruntownego czyszczenia klimatyzacji odgrywa najważniejszą rolę w trakcie korzystania z urządzeń tego typu. Chodzi tutaj głównie o sprawdzanie stanu i zużycia filtrów, a w przypadku konieczności, wymiany tych części na nowe. Sam proces regularnego czyszczenia każdego klimatyzatora jest bardzo istotny, ponieważ od tego uzależniona jest jakość powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Musi być ono odpowiednio przefiltrowane, by móc nim swobodnie i bezpiecznie oddychać. Najważniejsza jest więc efektywność zamontowanych filtrów – w przeciwnym wypadku wraz z powietrzem uwalniane są wszelkie szkodliwe drobnoustroje, które w drodze oddychania przedostają się do ludzkiego organizmu mając zły wpływ na stan zdrowia. Warto ponadto wspomnieć o pozostałych skutkach ubocznych braku czyszczenia urządzeń chłodzących. Klimatyzatory zaczynają pracować znacznie głośniej, wydostają się z niego nieprzyjemne zapachy, a rachunki za zużywaną energię elektryczną mogą znacznie wzrastać. Oczywiście proces czyszczenia klimatyzacji zajmuje znacznie mniej czasu w niewielkich pomieszczeniach firmowych oraz domach. Montuje się tam najczęściej tak zwane urządzenia split – ich konstrukcja i proces czyszczenia nie jest skomplikowany. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w większych przedsiębiorstwach, gdzie montowane są urządzenia bardziej zaawansowane technologicznie, wówczas do serwisu oraz czyszczenia klimatyzatorów przyjeżdżają wyspecjalizowane zespoły. Niezbędna jest bowiem szersza wiedza na temat konserwacji oraz specjalistyczny sprzęt, pozwalający na wykonanie wszystkich czynności o wiele dokładniej. Ogólnie rzecz biorąc – częstotliwość czyszczenia klimatyzacji powinna być uzależniona od jej eksploatacji i sposobu używania. Jeżeli urządzenie jest włączone codziennie przez kilka godzin – przegląd powinien odbywać się choćby raz w miesiącu. Niektóre modele klimatyzatorów zostały dodatkowe wyposażone w funkcje mające na celu samooczyszczanie się urządzenia, w tym celu wystarczające jest uruchomić specjalny wentylator, lecz dopiero po upływie kilku minut od wyłączenia klimatyzacji. Następnie wystarczy pozbyć się wilgoci we wnętrzu parownika, jest to oczywiście czynność, która nie zwalnia z obowiązku sprawdzania stanu i efektywności filtrów.

klimatyzacja zasady czyszczenia

Poszczególne etapy czyszczenia klimatyzacji

Nie ulega wątpliwości, iż regularne czyszczenie klimatyzacji oraz wymiana poszczególnych filtrów jest niezwykle istotna. Warto więc zapoznać się z podstawowymi zasadami, które powinny być przestrzegane podczas przeglądu i konserwacji.

  1. Filtry mechaniczne znajdują się pod przednią obudową urządzenia klimatyzującego, którą należy podnieść, by móc wyjąć je z urządzenia. Następnie filtry należy odpowiednio oczyścić, do tego celu wykorzystuje się najczęściej zwykły odkurzacz lub ciepłą wodę. Jeżeli oglądając filtry okazuje się, iż znajdują się na nich większe zabrudzenia, można się ich pozbyć czyszcząc przedmiot miękką szczotką. W przypadku, gdy okazuje się, iż filtry po wyczyszczeniu, mogą być ponownie zamontowane, konieczne jest ich całkowite osuszenie.
  2. Do czyszczenia wnętrza klimatyzatora stosuje się wyłącznie parownicę albo myjkę ciśnieniową. Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek środków chemicznych, które mogłyby wyrządzić szkody w urządzeniu.
  3. Wskazane jest należyte przeprowadzenie dezynfekcji klimatyzatorów, do tego celu powinno stosować się wyłącznie dedykowane takim celom środki przeciwgrzybiczne.
  4. W końcowym etapie przeglądu i czyszczenia klimatyzatora, oczyszcza się całą obudowę wraz z miejscem wylotu filtrowanego powietrza.

Pozostałe prace w ramach konserwacji klimatyzacji

Decydując się czyszczenie i wymianę filtrów urządzenia klimatyzującego zaleca się również skontrolowanie całościowego stanu technicznego urządzenia. Dodatkowemu sprawdzeniu powinny podlegać przede wszystkim:

  • skraplacz – mogą w nim występować liczne zanieczyszczenia oraz uszkodzenia techniczne, które zakłócają pracę klimatyzatora oraz psują jakość wydostającego się powietrza, wskazane jest więc dokładne wyczyszczenie całego elementu,
  • parownik – kontrola panującej w jego wnętrzu temperatury,
  • szczelność i ciśnienie całego urządzenia,
  • sprężarki i wentylatory – kontrola poziomu zużycia oleju i kierunku obracania się,
  • taca ociekowa – sprawdzenie szczelności i drożności, dzięki którym możliwe jest właściwe odprowadzanie skraplającej się wody,
  • pozostałe elementy urządzenia – wszystkie powinny działać bez zarzutu, w przeciwnym wypadku należy podjąć kroki mające na celu poprawę wydajności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *