Czynniki chłodzące klimatyzacji samochodowej R1234YF oraz R134A

czynniki chłodzące klimatyzacji samochodowej

Wśród czynników stosowanych w klimatyzacjach znajdują się dwa rodzaje – R1234YF oraz R134A. Jeden i drugi były stosowane w samochodach, jednak w przypadku R134A weszły w życie zapisy dyrektywy Unii Europejskiej z 2006 roku. Zgodnie z nimi auta, które zjechały z europejskich linii produkcyjnych nie mogą być wyposażone w ten czynnik chłodzący w klimatyzacjach. Przyczyną jest zbyt wysoki współczynnik potencjału powstawania efektu cieplarnianego.

R1234YF – nowy czynnik chłodzący

Dlatego właśnie stworzono czynnik nieco podobny – R1234YF – również syntetyczny. Został on uznany za najlepszy zamiennik, gdyż ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne – jest po prostu ekologiczny. Ogólnie rzecz biorąc obsługa z klimatyzacjami przy obu czynnikach jest pozbawiona znaczących różnic. Składa się na nie sprawdzanie faz, próżni, podawania oleju oraz czynnika. Główną różnicą, która jest podstawą do rozważania zmiany czynnika, jest temperatura zapłonu. W przypadku czynnika R134A wynosi ona 770 stopni Celsjusza, dlatego wiele osób uznaje go za niepalny. Przeciwieństwem jest natomiast czynnik R1234YF, który ma prawie o połowę niższą temperaturę zapłonu. Najważniejszą przyczyną, która uzasadnia konieczność stosowanie współczynnika mniej szkodliwego dla środowiska są wymagania kierowane przez Unię Europejską. Zadaniem wszystkich krajów członkowskich jest w miarę możliwości zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych substancji do powietrza. W związku z tym serwisy klimatyzacji pojazdów mają uprawnienia pozwalające na sprawdzenie, czy czynnik zastosowany w samochodowej klimatyzacji nie powoduje zatruwania środowiska. W tym celu niezbędne jest posiadanie właściwych narzędzi umożliwiających sprawdzenie powyższych kwestii.

Zapobieganie mieszania się obu czynników

Mimo stwierdzenia podobieństw między dwoma wspomnianymi czynnikami, absolutnie zakazane jest mieszanie ich ze sobą. W ten sposób można doprowadzić do poważnej awarii klimatyzatora i co za tym idzie – ponoszenia dodatkowych, niemałych kosztów. Osoby niepewne, jaki czynnik znajduje się w klimatyzacji, powinny skorzystać z urządzeń, dzięki którym można to sprawdzić. Prawidłowa identyfikacja zastosowanego czynnika ma więc realny wpływ na dalsze działanie urządzenie klimatyzującego.

Obsługa właściwych czynników

Z uwagi na fakt, iż coraz więcej pojawia się pojazdów z czynnikiem w postaci gazu R1234YF pod znakiem zapytania staje sens utrzymywania usług związanych z drugim – bardziej szkodliwym – czynnikiem. Najbardziej opłacalne może być zainwestowanie w urządzenia, które będą mogły konfigurować klimatyzacje na oba sposoby. Pojawiła się nawet specjalna oferta, której głównym założeniem jest możliwość obsługi klimatyzacji w jednym i drugim wariancie. Co ciekawe, z takiego rozwiązania mógłby skorzystać każdy warsztat – nawet taki, który dopiero poznaje właściwości nowego czynnika. Zakup specjalnego urządzenia jest właściwie odpowiedni dla każdego, warto więc rozważyć skorzystanie z oferty.

Stacje obsługujące oba czynniki chłodzące klimatyzacji

Firma TEXA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, dlatego też opracowała najlepszą – ze względów ekonomicznych – alternatywę godną rozważenia. Szansą na przetrwanie warsztatów jest podążanie za postępem motoryzacyjnym, niemożliwym staje się funkcjonowanie na rynku bez znajomości i stosowania nowoczesnych rozwiązań. Do takich z pewnością zalicza się stację KONFORT 707R. Dzięki niej możliwa staje się obsługa – w szerokim tego słowa znaczeniu – układów klimatyzacyjnych z obecnością bardziej ekologicznego czynnika. Bardziej zaawansowaną pod względem technologicznym jest stacja KONFORT 780R Bi-GAS. Obecnie nie funkcjonuje lepsze urządzenie, choć ma bardzo zbliżone wymiary do pierwotnego egzemplarza – gdzie znajduje się wyłącznie jedno stanowisko. Tym co wyróżnia to rozwiązanie na tle poprzedników, to zamontowanie dwóch zbiorników wewnętrznych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch czynników, oczywiście w tym samym czasie. Dzieje się tak, ponieważ obecne są również dwa obwody odzysku, recyklingu i podawania konkretnego czynnika. W przypadku, gdy obecne usługi konkretnego warsztatu nie potrzebują takiego wsparcia, nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z rozwiązania najlepszego w danej sytuacji. Większość z oferowanych rozwiązań nie jest ostateczna, gdyż możliwe stają się modyfikacje na podstawie rozbudowanych potrzeb. Rozważanie skorzystania z ofert w powyższym zakresie może być opłacalne, konieczne jest dostosowywanie się do panujących obecnie zasad, gdyż wyłącznie takie jednostki mogą przetrwać i utrzymać przy sobie klientów, a przy okazji pozyskania nowych. Oczywistym jest, iż klient wybierze i poleci nowoczesny warsztat, w którym profesjonalna obsługa zapewni rzeczową i konkretną pomoc. Dodatkowo – stopniowe odchodzenie od stosowania bardziej szkodliwego czynnika jest zgodne z obecnie obowiązującymi dyrektywami, za których nieprzestrzeganie wkrótce mogą pojawić się kary pieniężne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *